Dni tygodnia po niemiecku – die Wochentage


Dni tygodnia w języku niemieckim są zawsze rodzaju męskiego (der), chociaż rzeczowniki te rzadko stoją z rodzajnikiem. Rzeczowniki te to:

Montag ? poniedziałek
Dienstag ? wtorek
Mittwoch ? środa
Donnerstag ? czwartek
Freitag ? piątek
Samstag/Sonnabend ? sobota (Sonnabend stosuje się rzadko)
Sonntag ? niedziela

Powiązane rzeczowniki i zwroty:

die Woche – tydzień
in der Woche – w tygodniu
das Wochenende – weekend
am Wochenende – w weekend

am Montag ? w poniedziałek
am Dienstag ? we wtorek
am Mittwoch ? w środę
am Donnerstag ? w czwartek
am Freitag ? w piątek
am Samstag/am Sonnabend ? w sobotę
am Sonntag ? w niedzielę

Jak widać wyżej, gdy chcecie powiedzieć, jakiego dnia się coś wydarzyło, stawiacie słówka „am” przed rzeczownikiem oznaczającym dzień tygodnia, np.: am Montag – w poniedziałek.

Print Friendly